Cookies & privacy

Cookies

Functionele cookies
Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op jouw computer worden geplaatst) om de website te laten functioneren en de website te helpen analyseren om onze dienstverlening te verbeteren.

Google Analytics
Om de kwaliteit en effectiviteit van onze website te testen maken we gebruik van Google Analytics. Zo kunnen we zien hoe de website wordt gebruikt en hoe we de website kunnen verbeteren. Wij hebben een bewerkersovereenkomst gesloten met Google. Dat betekent dat Google de gegevens die door deze cookies worden verzameld, niet voor eigen doeleinden zal gebruiken.

Privacy Statement

Domus Vastgoedontwikkeling verzamelt persoonsgegevens. De wijze waarop dat gebeurt, is beschreven in dit Privacy Statement. Het geldt zowel voor het geval de persoonsgegevens verzameld zijn bij de betrokkene als voor het geval de persoonsgegevens niet van betrokkene zijn verkregen.

Identiteit en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke
De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Domus Vastgoedontwikkeling, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 39040642, gevestigd aan Tolweg 6a te Baarn, bereikbaar op telefoonnummer 036-5335200.

Categorieën van persoonsgegevens, verwerkingsdoeleinden en rechtsgronden
Domus Vastgoedontwikkeling verwerkt persoonsgegevens als daarvoor toestemming gegeven is. Dat is bijvoorbeeld het geval als er een contactformulier wordt ingevuld op de website.

Domus Vastgoedontwikkeling verwerkt hiervoor de navolgende gegevens:
– Voornaam en/of achternaam
– Telefoonnummer
– Emailadres

Wij verwerken uw gegevens om u op de hoogte te houden over lopende projecten, zodat u bijv. tijdig weet wanneer u zich kunt inschrijven voor een van onze projecten. Met uw toestemming geven wij uw contactgegevens door aan de makelaar die voor ons onze projecten in de verkoop neemt.

Domus Vastgoedontwikkeling verwerkt ook persoonsgegevens van u vanwege de koop of verhuur van één van onze woningen.

Domus Vastgoedontwikkeling verwerkt hiervoor de volgende gegevens:
– Voornaam en/of achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– Emailadres
– Met welk legitimatiebewijs u zich heeft gelegitimeerd en het nummer van het legitimatiebewijs
– Overige gegevens die noodzakelijk zijn voor het opstellen van de koopakte

De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de koopovereenkomst.

Ontvangers
Domus Vastgoedontwikkeling zal in sommige gevallen persoonsgegevens delen met partijen die de betreffende gegevens in haar opdracht verwerken. Dat zijn zogenaamde “verwerkers”. Zij beoogt niet om daarnaast persoonsgegevens te delen met nog andere partijen, zogenaamde “ontvangers”, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de koopovereenkomst of te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Bewaartermijnen
Domus Vastgoedontwikkeling bewaart de gegevens die door haar verzameld worden niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren.

Rechten van de betrokkene
U kunt bij Domus Vastgoedontwikkeling een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te laten verwijderen. Ook kunt u bezwaar maken tegen de (verdere) verwerking van uw gegevens. Als Domus Vastgoedontwikkeling uw persoonsgegevens verwerkt op basis van uw toestemming, kunt u die toestemming op ieder moment weer intrekken. Vanaf dat moment zullen wij geen persoonsgegevens meer van u verwerken, tenzij wij daarvoor een andere grondslag hebben.

Voor al deze zaken en voor overige vragen kunt u contact opnemen met Domus Vastgoedontwikkeling op 036-5335200 en per mail op info@domus.info Domus Vastgoedontwikkeling zal z.s.m. reageren op uw bericht.

Mocht u het niet eens zijn met de omgang van persoonsgegevens door Domus Vastgoedontwikkeling, dan horen wij dat graag van u. Wij gaan er vanuit dat wij in dat geval gezamenlijk tot een oplossing komen. Indien u daarover onverhoopt anders denkt en meent dat Domus Vastgoedontwikkeling handelt in strijd met de geldende wet- en regelgeving over persoonsgegevens, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag).

Overig
Domus Vastgoedontwikkeling gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Domus Vastgoedontwikkeling passende technische en organisatorische maatregelen getroffen, waardoor een passende beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.

Persoonsgegevens worden bovendien niet langer bewaard dan noodzakelijk is. Van tijd tot tijd zal het nodig zijn om dit Statement te wijzigen. Domus Vastgoedontwikkeling heeft het recht om dat te doen. Wij raden u aan om dit Statement af en toe te controleren op eventuele wijzigingen.

Versie 1, d.d. 6 juni 2018